Realització de projectes d’eficiència energètica per encàrrec dels nostres clients. En aquest cas el client realitza directament la inversió.

Trevic Energia i els nostres partners tecnològics desenvolupem i executem els projectes:

  • Disseny i construcció d’equips de producció de calor (calefacció, ACS, vapor,…), amb biomassa o altres combustibles.
  • Instal·lacions d’il·luminació d’alta eficiència.
  • Equips de refrigeració d’alta eficiència.
  • Instal·lacions fotovoltaiques.

En aquests projectes també efectuem la tramitació dels ajuts disponibles en cada moment, així com les gestions administratives necessàries per a la seva legalització.