Disposem de partners tecnològics per a desenvolupar els diferents projectes d’eficiència energètica i de serveis energètics per als nostres clients. Juntament amb els nostres partners tecnològics disposem d’una elevada capacitat per executar, finançar i gestionar els diversos projectes d’eficiència energètica que realitzem.

Els nostres partners tecnològics són:

energrup Energrup Bio-renovables SL és una empresa especialitzada en el disseny, la construcció i l’operació d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica i elèctrica a partir de biomassa.

Energrup disposa d’una llarga experiència de més de 8 anys en el desenvolupament de projectes d’instal·lació i d’operació de calderes de biomassa en tot tipus d’edificis (residencials, terciaris i industrials).

Disposa dels serveis d’enginyeria, direcció d’obra, construcció, operació i manteniment d’instal·lacions amb una elevada professionalitat i capacitat.

Actualment Energrup ha desenvolupat 28 instal·lacions de biomassa tèrmica amb una potència total instal·lada de  8.750 kW.

Per conèixer alguns dels principals projectes desenvolupats per Energrup, feu click aquí


lavola Lavola és una empresa de consultoria ambiental amb una trajectòria de més de 30 anys que treballa en els àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Lavola disposa d’un Departament d’Energia format per un conjunt de professionals amb gran experiència en el disseny i execució de projectes d’eficiència energètica i especialment en els àmbits de la gestió energètica, auditories energètiques, equips i instal·lacions d’alta eficiència, energies renovables, edificació sostenible, certificacions energètiques (LEED, ISO 50001, …) i altres.

Per conèixer alguns dels principals projectes desenvolupats per Lavola en l’àmbit de l’eficiència energètica, feu click aquí.